2013. március 12., kedd

Igazságtalan ítéletre várva…
Holnap megszületik a kiskunhalasi ápolók ügyében az ítélet (Nagyné Dr. Tajti Ilona Katalin bírónő által), első fokon…
Zárt tárgyalás révén, nem hallhattuk a vád (Dr. Darázs Gyöngyi ügyésznő) és a védőbeszédeket (Dr. Martinov Tibor és Dr. Kastyják János ügyvéd urak)… sem. Ez utóbbit külön sajnálom, hiszen azok sokat elárultak volna arról, hogy mit gondolunk az igazságosságról, az egyenlőségről, a morálról, a felelősségről, a szabadságról, a hivatásról…  és persze önmagunkról.

Az üggyel kapcsolatban számtalan kérdésem akadt, amiből néhányat ezúton kívánok megosztani:
Hogyan lehetne igazságos ítélet azon a bíróságon, ahol még a nyilvános tárgyalásokon való részvételt is megtiltják!
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, ahol kezdettől politikai nyomás nehezedik az igazságszolgáltatásban dolgozókra…
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, amelyben nemcsak az érdekelteket, hanem a nagy nyilvánosságot is kizárják
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, melyben a valódi bűnösök, társtettesek, bűnrészesek, felbujtók és felelősök nincsenek jelen
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, melyben a vádlottak között áldozatok is vannak… A rendszer, a vezetés, a szakma, a téves ideológia, a politika áldozatai… Csak hogy néhányat említsek.
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, melyben az igazi áldozatok már nem szólalhatnak fel, s őket senki sem képviselhette
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, melyben a tanúk – a nyilvánosság kizárása mellett - hamisan tanúzhattak
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, mely a hamis tanúzás bűntettét nem kívánja szankcionálni… vagy tévedek?
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, melyben koronatanúnak minősülő kollégák meghallgatását mellőzték
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, ahol a szakma prominens képviselőit éppúgy nem kérdezték meg, ahogy a független jogvédő és érdekképviseleti szervezeteket...
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, ahol a becsületes szakemberek elhivatottságát, szaktudását, pártatlanságát és lelkiismeretességét megkérdőjelezhetik…
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, ahol a perrel kapcsolatos egyéb bűncselekmények, felderítetlenek maradnak
Hogyan lehetne igazságos ítélet ebben a perben, amikor ezzel párhuzamosan az igazság mellett kiállókat rabosítják és elmarasztalják (megrovások, próbára bocsátások), ellehetetlenítik (felsőbb utasításra kirúgatják)…
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, melyben a potenciális tanúkat megfélemlíthetik (gépkocsik robbantása – a tettes ismeretlen), egzisztenciális félelembe tarthatják, hazugságokra serkentik, sőt a tanúvallomást is megtagadhatják…
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, ahol közpénzből évekig szándékosan elhúzhatják az eljárást, kétségbe vonva az igazságügyi szakértők megalapozott véleményét, elodázva a közérdeklődést tanúsító figyelmet éppúgy, mint a  bűncselekmények fajsúlyos voltát…
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, ahol a mulasztást elkövetők nem felelnek tettükért… Azok, akiknek az eredendő problémákat már réges-régen fel kellett volna tárni, nem pedig a szőnyeg alá söpörni, hanem orvosolni és ez által mindez megelőzhető lett volna
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, ahol a politikai felelősök nincsenek megnevezve, felelősségre vonva…
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, melyben a nyilvánosság kizárása mellett is csak egyoldalú, mérsékelt, vagy elbagatellizált tájékoztatást engedélyeznek a médiumok részéről…
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, ahol mindkét politikai ellentábor érdekelt, sőt érintett, s a médiumok pártállástól függetlenül egységes, - nem betegközpontú - szemléletet képviselnek.
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan per alatt, mellyel párhuzamosan a dolgozóknak minisztériumi engedélyhez kötik az interjúadást, megakadályozva ezzel a szabad véleménynyilvánítást és korlátozva a szólásszabadságot!
Hogyan lehetne igazságos ítélet ott, ahol a dolgozóknak fejvesztés terhe mellett kellett tüntetniük és kiállniuk az intézetben folyó munka és a vádlottak ártatlansága mellett…

Egy dologban reménykedünk, hogy az ítéletet nem hagyják el-kastyjákolni! Tudom, nincs ilyen szó, de engedjék meg nekem, hogy egy kis szójáték formájában, eljátszadozzak imígyen… Remélem, egy valaha táncos-komikusnak készült ügyvédnek maradt még annyi humorérzéke, hogy ezt a tréfát elnézi egy botcsinálta nyelvújítónak, aki egyik reggel e szóval ébredt … (Az észak-amerikai kontinensen MacGyver közkedvelt sorozatát követően új szót alkottak arra, ha valamit sikerült roppant találékony módon véghezvinni, megoldani: azaz MacGyverelni (e: mekgájverelni)!) 

Hogyan is lehetne igazságos ítélet egy ilyen perben? Szerintem sehogyan… Mert a fentiek alapján nem születhet igazságos ítélet. Akármi is lesz, túl szigorú, vagy túl enyhe ítélet fog születni… Nézőpont kérdése… S azt is sejthetjük, hogy az ítélet nem itt dől majd el. Csak halkan mondom, mégcsak nem is másodfokon…  S még halkabban mondom, hogy csak a vájtfülűek hallják: már réges-régen eldőlt… Odafönt… Vagy inkább odaát.
Eszembe jut mit tett Jézus, amikor provokálták, s a házasságtörő asszony kapcsán igazságtalan ítéletet akartak kikényszeríteni belőle… No nem mintha ártatlan lett volna a vádban, hanem, mert a másik bűnöst (a férfit) nem hozták elé… Nem volt tanú sem… És bármilyen ítéletet hoz, vagy a vallási, vagy a római törvényt  sérti meg (ha nem ítéli el, megszegi Mózes törvényét, ha  elítéli, akkor a rómaiak törvényét szegi meg, ti. senki sem hozhat Róma nélkül halálos ítéletet!). Ezért sem lehetett igazságos ítéletet… Hogy mit tett? A jelenlevő írástudók és farizeusok titkos bűneit, vagy azok neveit a porba kezdte el írni… Ettől aztán úgy megrémültek, hogy inkább visszakoztak… Ők megtehették… Az igazságszolgáltatás ma nem teheti meg… 
Mert ők nem a bűntől, hanem csak a bűnöstől próbáltak megszabadulniMilyen ijesztő,  kétezer év óta alig változott valami... Mégis tovább fajult: nem a bűnt, nem is a bűnöst, hanem a lelepleződést akarják elkerülni... Sőt, mára olyan mélyre süllyedt a morál, hogy a tudatlan emberek hivalkodnak a bűneikkel...
A válasz azonban ma is él még: „Menj el, és többé ne vétkezz!

Egyet azonban megtehet a bíróság, és el is várjuk tőle: mérlegeljen, majd szolgáltasson igazságot, befolyásmentesen, legjobb tudása és lelkiismerete szerint!


posta@pszicho.net
FELELET.net              Levél Uray Erzsébetnek

Nincsenek megjegyzések: