2013. december 12., csütörtök

Az ítélet első fokon...

.
Előzmények:


Kapcsolódó:


Az ítélet

Eddig elhallgattam egy mégiscsak fontosnak tűnő tényt, mely mára beigazolódni látszik… Amikor másoknak magyarázni próbáltam az ítéletet, nem igen találtam szavakat... amint azonban a bírónő nevét megemlítettem, már nem is kívánták, hogy megmagyarázzam: Kispálné dr. … 
Ezt gondoltam én is az első tárgyalás után, de megtanultam, hogy nem szabad előítéletesnek lenni… Két évi tapasztalás után azonban előítéletről már nem igazán beszélhetünk…

Utolsó tárgyalásomra megérkezett az ex igazgató asszony is, Simon Ilona…
Meghallgatása előtt Martinov Tibor ügyvéd úr újabb bizonyításként átnyújtott két 2010. júniusában keletkezett blog bejegyzést: az egyiket nem én írtam, a másik pedig egy olvasói levél volt, mely több hozzászólást tartalmazott – igaz, köztük az enyémet is… Át akarta nyújtani ismét az engem elmarasztaló bírósági ítéletet (becsületsértés), amit már korábban csatoltak… (Az ítélet, mely a feljelentések elutasítását követően ismételt feljelentések nyomán született – ezúttal Polt Péternél, Orbán Viktornál, Bányai Gábornál, Lukács Lászlónál és a megyei rendőrkapitánynál jelentettek fel minket.)
Simon Ilona – meglepetésemre – fekete, konzervatív nadrágkosztümben jelent meg a bíróságon… Akkor még nem értettem… Ő is benyújtotta volna az ítéletet, de már nem volt rá szükség. Ekkor újabb bizonyítékul átnyújtott egy bejegyzést, melyet a múltkori tárgyalásomról írtamLásd: Ítélethirdetés  Átfutott rajtam, csak nem gyászol?
A bírónő kérdőn rám nézett, majd rosszallóan megkérdezte: „Maga ír a tárgyalásról?” – „Igen.”, bár bevallom a kérdést sem értettem…
A tanú a bírónő kérésére elmondta, hogy nem is a munkámmal kapcsolatban merültek fel kifogások, hanem az általam üzemeltetett bloggal… A munka minden nap ezzel indult, akadályozva ezzel a munka menetét… Megtudtuk, hogy Gyenizse Imre kereste meg őt, hogy velem nem tud tovább együtt dolgozni (igaz, nem is dolgoztunk együtt), s ehhez csatlakoztak a kollégák is. Azt nem említette meg, hogy a csatlakozásban ő volt a kezdeményező, amint azt Nográdi Krisztina korábbi tanúvallomásából is megtudhattunk… Gyenizse Imre korábbi tanúvallomásából tudtuk meg azt is, hogy közösen kérték az elmeorvosszakértői vizsgálatomat a kollégák az igazgatónőtől, aki ezt esetemben elutasította… Korábban volt olyan kolléganő akinél eljártak és leszázalékolták… senki sem mossa le róla, hogy súlyos pszichiátriai beteg…
Elmondta, hogy osztálytársak voltunk – amit a bírónő kérdésére megerősítettem, - sőt, elmondtam, hogy barátnők is voltunk az általános iskolában… Ezért neki, - mint mondotta - komoly morális dilemmát okozott, hogy engem elbocsásson!!
Valószínű, hogy állítását – metakommunikációmmal - erősen megkérdőjelezhettem, mert a bírónő szót adott, amire megjegyeztem, hogy nekem nem csak morális dilemmát jelent a férjénél segélyért sorba állnom, hanem egzisztenciális ellehetetlenülést is.
Elmondtam, hogy nem árultam zsákbamacskát, mert ő pontosan tudta, hogy személyemben kit vesz föl a munkahelyre… Tudta, hogy kiállok az elesettek, a szakma és a kollégák mellett is… Ezt korábban – mint helyi rádiós - helyeselte is.
Igazgatónő minden állításomat tagadta… Amikor kértem, hogy legalább azt az egyet erősítse meg, hogy: miután engem elbocsátott, lemondott, kinevezte magát a helyemre, de azóta - áprilisban múlt két éve, - a munkát még nem vette fel, mert vagy betegszabadságon, vagy tanulmányi, vagy rendes szabadságon van… A mondatomat nem fejezhettem be, mert még mielőtt válaszolhatott volna, a bírónő imígyen intett meg: „Azt ugye nem gondolja komolyan, hogy az ő betegségét itt a bíróságon felhozza, mert az már nagyon erkölcstelen lenne az ön részéről!”
Igen, jól olvassák: „részemről!”
Megerősödött az a kezdeti – első tárgyalást követő - érzésem, hogy az ítélet már réges-régen elkészült, a tanúk vallomásától függetlenül…
Ítélethirdetés előtt az intézmény ügyvédje – mintegy összegzésként – felolvasott a KJT. kézikönyvéből néhány kiragadott részletet, melyet a bírónő is igyekezett rögzíteni… Pontosítás okán a bírónő hangosan felolvasta a hivatkozást, s véletlen továbbolvasta a magyarázatot is, mely szerint az együttműködés hiánya okot adhat a dolgozó felmentésére… olyan súlyos esetekben, mint pl. az agresszivitás,  vagy a munka megtagadása, rendszeres alkoholfogyasztás… (Erre azért is emlékszem, mert egy alkalommal igazgatónő munkamegtagadásért akart velem (rólam) jegyzőkönyvet felvenni, amikor nem kívántam elfogadni egyik munkaköröm módosítását… Lásd: Rossz válasz  A példák felsorolásánál az ügyvéd úr gyorsan megjegyezte, az már nem tartozik hozzá… No persze – gondoltam -, hiszen akkor kiderülne, hogy a hivatkozása közelsem állja meg a helyét… Hiszen  agresszivitással, alkoholfogyasztással, vagy munka megtagadással senki se merne megvádolni, még az összeférhetetlenséget kezdeményező kollégák közül sem…
Ha önismeretet tanul az ember, az elsők között megtanulja, hogy gyakran azért nem szimpatikus valaki, mert valakire emlékeztet, bár valójában nincs köze hozzá. Ezért figyelnünk kell magunkra, nehogy előítéletesek legyünk. Igyekeztem ezt szem előtt tartani, annak ellenére, hogy a tárgyalássorozat folyamán végig ellenségesnek éreztem a bírónőt… A félreértések elkerülése végett, nem azért mert a neve – Kispálné – rossz emlékeket idéz fel bennem, hanem azért, mert úgy éreztem, hogy a hazudozó, ellentmondásba keveredő tanúkat védi és figyelembe veszi, míg a komoly, hiteles tanúk véleményét figyelmen kívül hagyja… Persze, hogy mi a komoly és mi komolytalan, abban legalább annyira nem értünk egyet, mint pl. az erkölcstelenség megítélésében…
Az ügyvédem védelmemre elmondta, hogy véleménye szerint nem tudták bizonyítani egyik állításukat sem, mire a bírónő – én lekezelőnek érezve – közbevágott: „Ugyan mondja már meg, hogy ön szerint hol nem bizonyították be, ha lehetne konkrétan!”… Válaszában kifejtette, hogy két konkrét példát tudtak felhozni a tanúk, azok sem állták meg a helyüket… az egyik a nyaraltatás, ami önkéntes volt, a másik pedig a székpakolás – amit cáfoltunk… Ahogy a feljelentés vádját is.
Mindenesetre felkészültem az ítéletre. Papírom – véleményem szerint – nem is lett volna mit tárgyalni, nemhogy két évig elhúzni… Azt is tudtam, hogy Magyarországon vagyunk, ahol az igazságszolgáltatás helyett jogszolgáltatás folyik, s lassan minden a visszájára fordul… Mégis az utolsó pillanatig reménykedik az ember…
Amikor kiküldtek minket az ítélethirdetés előtt, már tudtam mi lesz az ítélet: amit sejtettem előre. Jó előre… Ideje korán, az első tárgyalást követően… S hogy ebbe politikai, vagy pártdöntés volt-e, az is kiderül majd…
Elmarasztaltak, de nem akárhogyan: fizessek 110.000 Ft költséget 15 napon belül… Hogy miből, azt nem taglalták, pedig a bírónő kérésére benyújtott - egy hónapig 4 órában, minimálbérért történt foglalkoztatásomból származó - jövedelemigazolásomat teátrálisan tanulmányozták át, s a bírónő külön megkérdezte az alperesi képviselőt, hogy elfogadja-e?

Kispálné dr. Józsa Adrienn bírónő bizonyítottnak és megalapozottnak látta az elbocsátásomat.  

Minden tárgyalás úgy kezdődik, hogy a tanútól megkérdezik, áll-e perben, haragban, rokonságban, stb. a felperessel? A bírónőtől ezt senki sem kérdez(het)i meg, pedig ennek fennállása nemcsak elfogultságot jelentene, hanem véleményem szerint ez valódi összeférhetetlenségre adna okot… Ezért én most azt kérdezném tárgyaláson és jegyzőkönyvön kívül a bírónőtől, hogy: Nyilatkozzon legyen szíves, áll-e rokonságban az alperessel, Simon Ilonával, vagy közeli rokonával Kispál Ernőnével?
Remélem, hogy csak névrokonságról van szó… Bár én azt is megtanultam, - talán önök is tapasztalták – hogy a nevek azonossága mögött gyakran hasonló normákat lehet felfedezni az egyes embereknél… Higgyék el, ez sem véletlen.
Hogy melyik a rosszabb – politikai befolyás, rokoni elfogultság, vagy egyszerűen csak rossz ítélőképesség – döntsék el önök… Nekem mindegyik.


posta@pszicho.net
FELELET.net              Levél Uray Erzsébetnek

2013. november 11., hétfő

Álláskeresés


.
Állást keresek!

Becsületes ember, tisztességes bérért, tisztességes munkát keres.
Csak korrekt munkaadók megkeresését várom!

Magamról (hivatkozások - kattintson!)
Aki nem ismerne I. (szakmai tapasztalat)
Aki nem ismerne II. (képesítések)Levélcím: erzsebet@uray.hu


posta@pszicho.net
FELELET.net              Levél Uray Erzsébetnek

2013. október 1., kedd

Újabb csendes ünnep
A blog-oldalam látogatásainak száma elérte a tízezret. Köszönöm!


posta@pszicho.net
FELELET.net              Levél Uray Erzsébetnek

2013. szeptember 26., csütörtök

Petíció a megbecsülésért...Lásd: ITT!

Egy dologgal egészíteném ki a fentieket: a pályára kerülést megelőzően kötelező mentális alkalmassági szűrés bevezetését indítványoznám, alkalmazás feltételeként pedig erkölcsi bizonyítvány meglétét.

Ezek nélkül nem lehet beszélni a szakma elismeréséről, sem a dolgozók megbecsüléséről...


posta@pszicho.net
FELELET.net              Levél Uray Erzsébetnek

2013. szeptember 5., csütörtök

SAKK


 Nagyításért kattintson a képre!


posta@pszicho.net
FELELET.net              Levél Uray Erzsébetnek

2013. augusztus 9., péntek

Helycserés támadás…A foglalkoztatóba új vezetőt neveztek ki Klam László helyett… Szakmai értekezlet helyett, vezetőcsere bejelentés történt... Mindenki megdöbbent, bár ez nem szokatlan ebben a csoportban...
Tizenöt év után lett ő a csoportvezető… Sokáig ő volt az egyetlen, akinek gyógypedagógiai végzettsége volt, így továbbra is rejtély, hogy ki fog foglalkozni a jövőben az intézmény (egyik-) másik felével… Korábban, amikor vezetőváltás történt a csoportban, - és nem ő lett az új vezető – azzal vigasztaltam, hogy azért nem lehetett ő, mert a munkáját nem lehet nélkülözni… Nálunk ugyanis eddig az volt a felső utasítás, hogy a csoportvezetőnek nem kell foglalkoztatni a lakókat! Sosem értettem...
Mára az a furcsa helyzet alakult ki a fogiba, hogy két korábbi igazgató (Simon Ilona és Vincze István) is tagja a foginak, valamint a két volt csoportvezető is (Visnyei Ágnes, Klam László)… Erős a mezőny, még akkor is, ha Simon Ilona gyakorlatilag több mint két éve nincs jelen a csoportban…
Aki alkalmas lenne az elmegy, vagy fel sem merülhet a neve, mivel túl jó szakember… Az új vezetés alatt volt itt már szavaztatás a csoportban –, hogy kit szeretnének vezetőnek… (Ismerjük az előző vezetés gyakorlatából, a kiváló dolgozóra történő titkosított szavaztatások: „Mert véleménye fontos nekünk!”). Most is meglett az eredménye: aki a legkevesebb szavazatot kapta (állítólag 1 kolléganő szavazott rá), azt nevezték ki… No nem mintha az egy szavazat miatt lenne valaki alkalmas, vagy alkalmatlan vezető…
Miért kérdezték meg akkor? – háborog az ember magában. Mert bármennyire is el akarják hitetni velünk, hogy fontos a véleményünk, valójában senkit sem érdekel. Csak azt akarják tudni, hogy mire (kire) gondolunk?
Arról már nem is beszélve, hogy egy kirekesztésben élenjáró csoporttól nem kérdezem meg, hogy kit szeretnének vezetőjüknek!? Pontosan tudom, hogy ki lenne alkalmas, s ki az, aki semmiképpen sem… De ehhez, nekem is – mint döntéshozó vezetőnek – megfelelő koncepcióval kell(ene) rendelkeznem.
Egyébként láttam őt korábban helyettesíteni más csoportvezetőt … Nem volt rossz, igaz, meg kell tanulnia, az egyenlő bánásmódot… Pontosabban az egyenlő, jó bánásmódot…
Érdeklődve várom a fejleményeket, többek között azt, hogy sikerül-e Simon Ilonát - elődeivel ellentétben - munkába állítania… Korábban Simon Ilona nem engedte, hogy belőle vezető legyen… Az okát, csak ő tudja…
Mindenesetre ez is egy üzenet, hogy rajtunk kívül kinek, az majd az idő múltával kiderül.posta@pszicho.net
FELELET.net              Levél Uray Erzsébetnek

Tanács(talanság)A három vádlott elsőfokú ítéletét követően az intézetbe látogatott Dr. Téglás Péter vezető ügyész és Molnár László Gábor rendőrkapitány (volt kollégám édesapja), hogy tájékoztassa a dolgozókat a jogokról és kötelezettségekről…
Amikor a hírről értesültem, azt gondoltam, na végre valaki megmondja a dolgozóknak (azoknak, akiknek nem ott lenne a helyük), hogy úgy próbálják meg még egyszer veszélyeztetni a lakók egészségét, hogy hamar a dutyiba találhatják magukat! Igaz, ezt nem az ő tisztük lenne elmagyarázni, de ha j(l)ó nincs, hát jó a szamár is… Hamar „lehűtötték” örömömet, mert kiderült, ilyenről szó sem esett… Sőt, érdemi tájékoztatás helyett, gyorsan levonták a konklúziót: Ne csináljanak semmit, mert úgyis ők húzzák a rövidebbet!
Nem tudom, hogy – sportnyelven szólva – ki, melyik meccset nézi, de igencsak megrökönyödtem. Persze nem várható el hatósági személyektől a betegek iránt érzett empátia, szakértelem, de azért, mégis mást várna az ember… Az elesettek, a betegek képviselete mégiscsak szót kívánna a hatóság részéről is…
Arról pedig, hogy ki húzta a rövidebbet, meg kellene kérdezni az áldozatokat… Sajnos azonban, ők már nem nyilatkozhatnak… Mert akinek több alkalommal a nyakára hágtak, ő már nem él…
Akit az ítélet szerint megerőszakoltak, öngyilkos lett…
Akivel egy másik lakó vizeletét itatták meg tea gyanánt, kávé helyett pedig csikkből kapott főzetet, szintén elhunyt…
Akit rendszeresen vertek, fiatalon halt meg…
Akinek zsebpénzét galádul meglopták a hivatalosok, - igazát nem lelve - szintén öngyilkos lett… Tehát, az erőszakos fajtalankodót kivéve, úgy tűnik, mindenki megúszta, sőt…
Akik hivatalból olvasták a jegyzőkönyveket, - melyeket a tanúvallomások során készítettek – hogyan állíthatják azt, hogy az erőszakoló, bántalmazó, zsaroló kollégák húzták a rövidebbet? Az aberráltak, akik eljárás alá sem kerültek, ők szintén nem húzták a rövidebbet… A felelősök, akiket kitüntettek, vagy akiket sosem neveztek meg, ők sem húzták a rövidebbet… Akkor kikre gondolhattak?
Kire kellett volna gondolniuk, kiknek a védelmében kellett volna szólniuk? Természetesen azokra, és azok érdekében, akik elszenvedték a visszaéléseket

Úgy tűnik, hogy a szakma alapvető hiányosságát – pályaalkalmasság vizsgálatának szándékos elutasítása - a hatóságok csak tovább erősítik…
Tájékoztatás ide, megbeszélés oda, amíg a hozzáállás nem változik, érdemi változás sem várható… A személycserék tucatja sem hoz így megújulást, ahogy szemléletváltozást sem, de ezt úgyis tudják… 

Pedig már az utolsó órában járunk, hogy a lakók és dolgozók érdekében megálljt parancsoljunk a visszaélésekre, a terrorra, hogy szót emeljünk az embertelen, megalázó bánásmód ellen csakúgy, mint a szakmai hozzáértés hiányáért… Mert ez a rossz bánásmód az egész intézetet sújtja. Sőt, a kollégák magatartását egymás iránt is meghatározza… Egy munkahelyi közösségnek megtartó ereje kell legyen, nem pedig kirekesztő, elveszejtő… 

Hol van a szakma, az érdekképviselet, a civil összefogás? Van egyáltalán, vagy csak ezt is kipipálják, mint a összes többit? Ahogy az ellenőrzéseket is? No nem a jegyzőkönyv nélküli táskavizitre gondolok…
Tanácsom a tanácstalanságban: lehet tanulni, szakmát váltani… Addig is, mindenki gondoskodjon a saját szeretteiről…

S hogy helyesbítsem a hatósági emberek által levont konklúziót, kérdezem: kihúzza valóban a rövidebbet? Hosszú távon mindig az, aki megérdemli…posta@pszicho.net
FELELET.net              Levél Uray Erzsébetnek

2013. július 2., kedd

Munkaügyi perem - Ítélethirdetés következik…Kapcsolódó: ITT!

Munkaügyi perem a végéhez közeledik… Szeptemberben lesz két éve, hogy elkezdődött…  Áprilisban múlt két éve, hogy összeférhetetlenség miatt felmentettek 5 hónapra, majd végkielégítéssel elbocsátottak… Aztán mégis visszahívtak 4 napra, mert állítólag rosszul számolták ki a szabadságomat… Le is dolgoztam, annak rendje és módja szerint. Úgy látszik, akkor mégsem voltam összeférhetetlen.
Az utolsó tárgyalás újabb, nemvárt meglepetést tartogatott... Van, amire nem  lehet felkészülni.

Simon Ilona igazgató asszony helyett véletlen, Dr. Szűcs Erzsébetet hívták be, pedig az előző tárgyalás végén Simon Ilona lakcímét egyeztették az ügyvéd úrral. (Azért emlékszem erre pontosan, mivel az ügyvéd úr, - a többi ott-dolgozó tanúval ellentétben – őt nem a munkahelyéről, hanem az állandó lakhelyéről javasolta beidézni, mondván, hogy „az a biztos, mert nem tartózkodik mindig a munkahelyén.” Valószínű furcsa lehetett a tekintetem, mert rámkérdezett az ügyvéd úr… Nem kommentáltam, de azért némi különbséget érzek aközött, hogy valaki nem tartózkodik mindig a munkahelyén, vagy hogy nem tartózkodik mindig az otthonában… Tudom, ez is kukacodoskodásnak tűnhet részemről, de talán önök is furcsállnák, ha a munkáltatói jogkör gyakorlója engem elbocsát, miközben a vádlottakért kiáll, majd lemond mint intézményvezető, s kinevezi magát a státuszomra, a munkát azonban mégsem veszi fel, immár több mint két éve… Nemúgy a fizetését… Lehet, hogy ezt olvashatta le az ügyvéd úr az arcomról?) Szűcs Erzsébet meghallgatását elleneztük, s mivel a változásról minket nem értesítettek, így nemcsak váratlanul, hanem felkészületlenül is ért bennünket…
Másfél órán keresztül, megállás nélkül mondta, hogy milyen rosszul végeztem a munkámat – amiért egyik helyről a másikra voltak kénytelenek áthelyezni – ahol, szintén nem feleltem meg az elvárásoknak… Sőt, azt sem voltam hajlandó neki megmondani, hogy mit csinálok a munkaidőmben! Azt mondta, hogy jegyzőkönyvezték, hogy amikor ezt tőlem megkérdezte, akkor én azt válaszoltam neki, hogy azt nem mondhatom meg neki! !? Kértem a végén, hogy a jegyzőkönyvet cáfolatom bizonyítása végett csatolják… Megtudtuk, hogy erre semmi szükség …
Hogy az előgondozási munkám alatt én templomokat nézegettem – tudomásom szerint egyszer fordult elő Tompán, amikor megmutatták az intézményt, aminek része a kápolna (Mátyás templom kicsinyített mása) -, madarakat, fákat, stb… Valóban nézegettem út közben… Ezért későn értünk haza, amit én másnap lecsúsztattam… Ezt cáfoltam, bár mint kiderült a bíróságot ez sem érdekli, mert a pernek ez nem tárgya.
Azt is elmondta, hogy amikor az osztályra helyeztek foglalkoztatósnak, akkor én nem a munkámmal foglalkoztam, hanem azt néztem, hogy az ápolók hogyan végzik a munkájukat, s ezt meg is kifogásoltam… A valóságban ez fordítva volt.
Kiszámolta, hogy én a lakókkal a 8 órás munkaidőmből 3 és fél órát vagyok csak… A hálótervemet csatoltam a bíróságnak, a cáfolat magáért beszél. Arról nem is beszélve, milyen nehéz lenne elmagyarázni, hogy a 8 órában, nem is a lakókkal töltendő idő az igazán megeröltető… Persze, ennek nem így kellene lennie.
Elmondta, hogy a közös munkák alól is rendszeresen kihúztam magam – pl. ünnepségek -, s ha részt vettem is, idő előtt távoztam, mivel azt mondtam, hogy „lejárt a munkaidőm!”. Az intézményben ilyet senki sem tett, én meg pláne nem. Ráadásul én – mivel az énekkart vezettem – a színpadon voltam az ünnepségek alatt, amit ő nem igazán láthatott, hiszen a vezetésnek nem volt szokása részt venni a lakók rendezvényein.
Elmondta, hogy én számtalanszor feljelentettem az intézményt, s ezt is felraktam a blogra, sőt, még a postai feladóvevény számokat és a neveket is feltüntettem (pl.: Pörzse Sándor)… Amikor ezt cáfoltam, akkor visszakozott…
A bírónő kérdésére a főorvos asszony elmondta, hogy az orvos asszisztenstől értesült a blogomról. Ő a férje (Dr. Molnár Árpád) beosztottja, irodájuk egymás mellett van, egy zárt folyosón. (Itt vált érthetővé számomra, hogy hogyan került az ellenem aláírást gyűjtő kollégák táborába az asszisztensnő, annak ellenére, hogy nem is voltunk semmilyen munkakapcsolatba, annak ellenére, hogy korában ő is közalkalmazotti tanácstag volt.)
Benyújtottak az ügyvéd úrral egy feljegyzést, melyet akkor láttam először. A benne foglaltak szerint én a csoportomban a lakóknak, az 56-os ünnepség kapcsán arról is beszéltem, hogyan csináltak Molotov koktélokat… (Igaz.) Ennek kapcsán az egyik lakó – aki szerepelni készült az ünnepségre - azt mondta Molnár Aliznak (Dr. Szűcs Erzsébet lányának), hogy lehet, hogy ő is csinál egyet, s kipróbálja az ünnepség alatt! A feljegyzést Visnyei Ágnes, akkori csoportvezető írta alá a tanúnak a lányával.
Ha más mondta volna, nem CS. Csaba, akkor talán én is komolyan vettem volna a fenyegetést. Valóban, nem kell szakembernek lenni ahhoz, hogy különbséget tudjunk tenni az élcelődés és a valódi fenyegetés között. Eszembe jut erről a Kövér-mondást övező hisztériakeltés (Kössön egy kötelet a nyakára!)…
Tévesen állította továbbá, hogy engem visszahívtak a közalkalmazotti tanácsból. Valóban gyűjtöttek aláírásokat, azonban a közalkalmazotti tanács „nem vonta vissza” a megbízatást, hanem a többi tanácstag lemondásával új választást irányoztak elő.
Csatolták még – bizonyítékként (?) – a blog miatt becsületsértési ügyben ellenem született elmarasztaló ítéletet!
Másfél óra után feltehettem néhány kérdést a tanúnak, de a bírónő kijelentette, hogy a bíróság nem azt vizsgálja, hogy én hogyan dolgoztam, vagy hogyan nem… Ekkor a főorvosnő elnézést kért, hogy ilyen hosszan taglalta, ha ezt tudta volna, rövidebbre fogja…

A következő tanúnak Visnyei Ágnes csoportvezetőt hívták be, aki már nem vezető. Közlése szerint, lemondása személyemmel nem hozható összefüggésbe. Elmondta, hogy sikeresnek értékeli a csoportvezetői munkáját, mivel  előtte minden évben más (tizenegy néhány)  vezetője volt a csoportnak, ő pedig 5 évig volt ezen a poszton. Azt nem említette meg, hogy a férje is magas vezető beosztásban dolgozott (dolgozik) az intézményben, ahogy azt sem, hogy az előző vezető leváltásában neki milyen szerepe volt.  Állította viszont, hogy én „rasszba rakom” az embereket és rá is azt mondtam, hogy zsidó! (Igaz én ezt tanultam, mert úgy könnyebb segíteni az embereken, ha tudjuk, hogy milyen kultúrához tartoznak, s hogyan gondolkodnak, viselkednek, milyenek a hagyományaik…) Amikor ezt cáfoltam, akkor azt mondta, hogy a hajára azt mondtam, hogy vastag (ez igaz), s hogy nagy az orra… (Ez utóbbit nem állítottam, nem is állíthattam.) Az igaz, hogy miközben néhányuk helyben a jelbeszédet is tanulta, érdekességképpen  megmutattam néhány „rasszra” vonatkozó jelet, így a cigányt, a magyart és a zsidót is… Akkor jót derültünk ezen. Ez utóbbit érthette félre, hiszen épp akkoriban kifogásolták meg, hogy a jövőben ne az orrukat, hanem a szakállukat mutassák a jeltolmácsok…
Azt is mondta, hogy a családját, pontosabban a bátyját is belekevertem a blogba… Ennek bővebb kifejtésére azonban nem adott teret a bírónő.
Kérdésemre a tanú elismerte és megerősítette azt a tényt, hogy amikor ő bekerült a csoportba, a csoporttagok nem álltak vele szóba, kivéve hármunkat. Ez az állapot mellesleg addig tartott, amíg – mindenki megdöbbenésére -, őt nevezték ki vezetőnknek. Bár – mint megtudtuk a tanúvallomások alapján - nem ő volt az egyetlen „kirekesztődött” csoporttag, erre azt mondta a bírónő, hogy ez nem érdekes, mert nem ezt vizsgáljuk!
Ezzel nem értek egyet, hiszen ha a csoport viselkedése kirekesztő, ez igenis szignifikáns tényező.

Egyetlen blog bejegyzést sem csatoltak bizonyítékként. Egyetlen bejegyzést, melyre hivatkoztak, nem kért be a bíróság. Igaz, ez sem tárgya a pernek, ahogy az állítólagos elmarasztaló munkamorálom sem. Így, két év után megtudhattuk, hogy a bíróságot – bár a tanúk hosszasan boncolhatták – nem érdekli az, hogy hogyan végeztem a munkámat... Konkrét kifogást, senki sem tudott felhozni a per során. Egyetlen fegyelmi eljárást sem kezdeményeztek ellenem – kivéve Dr. Szűcs Erzsébet kifogását, a közalkalmazotti tanácstagokat megillető munkaidő-kedvezmény kivételével kapcsolatosan, melyet az ügyvéd úr közbenjárására másodszor is elvetettek -.
Az ügyvéd úr Simon Ilona kivételével, eltekintett Kunos Zoltán, Borbás Andrea tanúk meghallgatásától.  Az utolsó tárgyaláson (csütörtökön 12-14 óra között), még meghallgatják Simon Ilonát is, és első fokon lezárul a per. Ítélethirdetés várható…
Remélem, - az első bekezdésben foglaltakon túl - figyelembe veszi a bíróság azt a tényt is, hogy a munkáltató megszegte, a közalkalmazotti tanácstagokat megillető, tagságuk megszűnését követő egy évig tartó védettséget. Ez pedig tudomásom szerint, kötelezettséget jelent a munkáltatóra nézve, a visszahelyezésemet illetően…

Folyt. köv.

Miért is nem lepődök meg, hogy a tárgyalást elnapolták... Megszokhattam volna, ugyanez történt, a másik tárgyalásunkon is... Végül is nem az ő pénzük bánja, hanem az enyém, és a közé... A közpénz iránt érzett felelősség kérdését pedig már néhányszor ecseteltük...
Arra felkészültem, hogy Simon Ilona saját betegállományára hivatkozva nem jelenik meg majd a bíróságon... Nem ezt történt: a tárgyalás előtt pár nappal az ex-igazgatónő írásban kérte a halasztást, mivel egy külföldön tartózkodó közeli hozzátartozója megbetegedett, és ki kellett utazniuk hozzá... Csak halkan kérdezem,  hogy táppénz alatt is lehet külföldre menni látogatóba? Ha hangosan kérdezném és hivatalos formában - mint volt már rá precedens -, akkor is csak a sutyorik által megszokott választ kapnánk: "Közöd hozzá?" Ilyen vizsgálatot ugyanis csak a munkáltató kezdeményezhet... Kiderült, a hivatalos helyeken is ugyanaz a gondolkodás uralkodik, mint azon kollégák körében, akik távolról sem képviselik azt, amiért a fizetésüket kapják.

Mi ugyan - szomorú szívvel, hiszen lett volna hozzá néhány kérdésem, de - eltekintettünk volna a meghallgatásától, azonban az alperes képviselője ragaszkodott hozzá... Kérdésemre, hogy mi lesz, ha legközelebb sem jelenik meg, a bírónő elmondta, hogy pénzbírsággal sújthatja, vagy elővezettetheti... Ekkor az alperes jogi képviselője megjegyezte, hogy akkor ő eltekint a meghallgatásától... Ezt elfogadta a bírónő is, és közölte, hogy akkor ő mindenképpen ítéletet hirdet. Ebben maradtunk: 2013. szeptember 5. (csütörtök) 9 óra (Kecskeméti Munkaügyi Bíróság). Ezek után, már én nem szeretnék eltekinteni a meghallgatásától...posta@pszicho.net
FELELET.net              Levél Uray Erzsébetnek

2013. május 26., vasárnap


 Nem vagyunk egyedül... A küzdelmeinkben sem.

Skizofrén fiú édesapja küzd pszichiátriai betegek foglalkoztatójáért, de támogatást nem kap... 

 A cikk megtekinthető: ITT! posta@pszicho.net
FELELET.net              Levél Uray Erzsébetnek

2013. március 19., kedd

Nem árt ha tudjuk...Az ítélethírdetés kapcsán elhangzott két alábbi szindrómának néztem utána...Asperger-szindróma

Lásd: ITT!

Tourette-szindróma:

Lásd: ITT! és ITT!posta@pszicho.net
FELELET.net              Levél Uray Erzsébetnek

2013. március 13., szerda

Ítélethirdetés első fokonLásd: ITT!


A Bírónő felolvasta az ítéletet, majd az indoklást. A másodfokú vádlott nem jelent meg a tárgyaláson, az ügyvédje kimentette. Ez azonban nem akadályozta meg az ítélethirdetést, melyet a hallgatóság fegyelmezett és feszült  figyelme kísért.
A kis tárgyalóteremben telt ház volt a nagy médiaérdeklődés miatt.  Halas, Majsa, Kecskemét, RTLKLUB, HírTv, MTV, Kékfény, Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért, Magyar Nemzet…
A bírónő igen alapos vizsgálatoknak adott teret az eljárás folyamán, - legalábbis ami az első és másodfokú vádlottakat illeti, - aminek következtében a különböző bírói meghallgatások és igazságügyi szakértői vizsgálatok eltérő módszereket alkalmazva és jelentős időeltérést követően is ugyanarra a következtetésre jutottak, melyek ezzel, az első szakértéseket megerősítve immár megcáfolhatatlannak tűnnek. Úgy tűnik nekem, mintha Kastyják János ügyvéd úr a „saját kardjába dőlt volna”, a szakértők véleményének megkérdőjelezésével, hiszen az általa kiharcolt újabb és újabb vizsgálatok csak védence bűnösségét erősítették meg.

Írásom közben a Halas Tv Híradójában rövid összefoglalót hallhattunk az ítéletről, téves kontextusba emelve – vsz. híranyag hiányában – az ügy kirobbantásakor, az egyik ápolónővel készített riportot vágták be, aminek ennek az ügyhöz semmi köze nem volt… Az akkori feljelentés tárgyában megnevezett történések és személyek nem kerültek a bíróság elé a mai napig. Az ügyben elrendelt ügyészségi nyomozás során - ide bevághatták volna Téglás Péter vezető ügyész nyilatkozatát -, a kollégák és vezetők tanúvallomásai alapján kerültek eljárás alá a jelenlegi vádlottak.
Reméljük, ezt a csorbát, Pozsgai Ákos, a Halasi Tükör jelenlevő munkatársa majd kiköszörüli...

Érdekes volt, és a kecskeméti Juhar utcai gyermekjogi képviselő nyilatkozatát juttatta eszembe (Nem történt bántalmazás, mert neki soha nem jelezték a gyerekek, hogy őket bántalmazták volna!) a bírónő azon mondata, hogy Petrich István ellátottjogi képviselő azt nyilatkozta az ügyben, hogy a lakók sosem fordultak hozzá azzal a panasszal, hogy bántalmaznák őket… Ezt, a lakók gondnokai is megerősítették…
A bírónő azt is elmondta, hogy a tanúk vallomása ellentmondásos és gyakran ellentétes volt…

Az eljárás eredményeként – bennfentesként - megerősítést nyert bennem, hogy a nyilvános tárgyalás megakadályozása ártott a teljes igazság felderítésének…
Ennek ellenére elmondhatom, hogy a bírónő nagyon alapos és lelkiismeretes munkát végzett… nagy szakértelemről tett tanúbizonyságot az ítélet indoklásában felsorakoztatott tények, érvek, szempontok, bizonyítékok egymásra építésében, kérdések mérlegelésében, kételyek eloszlatásában, a meggyőződés feltárásában, bizonyossá válásában, logikus következmények ismertetésében, a bizonyítékok felsorakoztatásban…

Azért elgondolkoztam…
Míg korábban, szinte az egész intézmény egy emberként állt a „lufis” tüntetésen a vádlottak mellé, addig az ítélethirdetésen Faddi István hivatásos gondnok urat  leszámítva senki sem jelent meg… Pedig, elkélt volna a támogatás, most még inkább… A szűk hozzátartozókon és rajtam kívül más nem jelent meg. Az intézmény dolgozói, régi, vagy új vezetői közül sem jött el senki… Ez nekem nagyon beszédes...

Igaz, nem volt könnyű ott ülni és másfél órán keresztül hallgatni az ítéletet… Másoknak még nehezebb volt…
Volt, aki nem is vállalta.
S voltak, akik viszont már nem is választhattak…posta@pszicho.net
FELELET.net              Levél Uray Erzsébetnek

2013. március 12., kedd

Igazságtalan ítéletre várva…
Holnap megszületik a kiskunhalasi ápolók ügyében az ítélet (Nagyné Dr. Tajti Ilona Katalin bírónő által), első fokon…
Zárt tárgyalás révén, nem hallhattuk a vád (Dr. Darázs Gyöngyi ügyésznő) és a védőbeszédeket (Dr. Martinov Tibor és Dr. Kastyják János ügyvéd urak)… sem. Ez utóbbit külön sajnálom, hiszen azok sokat elárultak volna arról, hogy mit gondolunk az igazságosságról, az egyenlőségről, a morálról, a felelősségről, a szabadságról, a hivatásról…  és persze önmagunkról.

Az üggyel kapcsolatban számtalan kérdésem akadt, amiből néhányat ezúton kívánok megosztani:
Hogyan lehetne igazságos ítélet azon a bíróságon, ahol még a nyilvános tárgyalásokon való részvételt is megtiltják!
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, ahol kezdettől politikai nyomás nehezedik az igazságszolgáltatásban dolgozókra…
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, amelyben nemcsak az érdekelteket, hanem a nagy nyilvánosságot is kizárják
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, melyben a valódi bűnösök, társtettesek, bűnrészesek, felbujtók és felelősök nincsenek jelen
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, melyben a vádlottak között áldozatok is vannak… A rendszer, a vezetés, a szakma, a téves ideológia, a politika áldozatai… Csak hogy néhányat említsek.
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, melyben az igazi áldozatok már nem szólalhatnak fel, s őket senki sem képviselhette
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, melyben a tanúk – a nyilvánosság kizárása mellett - hamisan tanúzhattak
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, mely a hamis tanúzás bűntettét nem kívánja szankcionálni… vagy tévedek?
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, melyben koronatanúnak minősülő kollégák meghallgatását mellőzték
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, ahol a szakma prominens képviselőit éppúgy nem kérdezték meg, ahogy a független jogvédő és érdekképviseleti szervezeteket...
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, ahol a becsületes szakemberek elhivatottságát, szaktudását, pártatlanságát és lelkiismeretességét megkérdőjelezhetik…
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, ahol a perrel kapcsolatos egyéb bűncselekmények, felderítetlenek maradnak
Hogyan lehetne igazságos ítélet ebben a perben, amikor ezzel párhuzamosan az igazság mellett kiállókat rabosítják és elmarasztalják (megrovások, próbára bocsátások), ellehetetlenítik (felsőbb utasításra kirúgatják)…
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, melyben a potenciális tanúkat megfélemlíthetik (gépkocsik robbantása – a tettes ismeretlen), egzisztenciális félelembe tarthatják, hazugságokra serkentik, sőt a tanúvallomást is megtagadhatják…
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, ahol közpénzből évekig szándékosan elhúzhatják az eljárást, kétségbe vonva az igazságügyi szakértők megalapozott véleményét, elodázva a közérdeklődést tanúsító figyelmet éppúgy, mint a  bűncselekmények fajsúlyos voltát…
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, ahol a mulasztást elkövetők nem felelnek tettükért… Azok, akiknek az eredendő problémákat már réges-régen fel kellett volna tárni, nem pedig a szőnyeg alá söpörni, hanem orvosolni és ez által mindez megelőzhető lett volna
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, ahol a politikai felelősök nincsenek megnevezve, felelősségre vonva…
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, melyben a nyilvánosság kizárása mellett is csak egyoldalú, mérsékelt, vagy elbagatellizált tájékoztatást engedélyeznek a médiumok részéről…
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, ahol mindkét politikai ellentábor érdekelt, sőt érintett, s a médiumok pártállástól függetlenül egységes, - nem betegközpontú - szemléletet képviselnek.
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan per alatt, mellyel párhuzamosan a dolgozóknak minisztériumi engedélyhez kötik az interjúadást, megakadályozva ezzel a szabad véleménynyilvánítást és korlátozva a szólásszabadságot!
Hogyan lehetne igazságos ítélet ott, ahol a dolgozóknak fejvesztés terhe mellett kellett tüntetniük és kiállniuk az intézetben folyó munka és a vádlottak ártatlansága mellett…

Egy dologban reménykedünk, hogy az ítéletet nem hagyják el-kastyjákolni! Tudom, nincs ilyen szó, de engedjék meg nekem, hogy egy kis szójáték formájában, eljátszadozzak imígyen… Remélem, egy valaha táncos-komikusnak készült ügyvédnek maradt még annyi humorérzéke, hogy ezt a tréfát elnézi egy botcsinálta nyelvújítónak, aki egyik reggel e szóval ébredt … (Az észak-amerikai kontinensen MacGyver közkedvelt sorozatát követően új szót alkottak arra, ha valamit sikerült roppant találékony módon véghezvinni, megoldani: azaz MacGyverelni (e: mekgájverelni)!) 

Hogyan is lehetne igazságos ítélet egy ilyen perben? Szerintem sehogyan… Mert a fentiek alapján nem születhet igazságos ítélet. Akármi is lesz, túl szigorú, vagy túl enyhe ítélet fog születni… Nézőpont kérdése… S azt is sejthetjük, hogy az ítélet nem itt dől majd el. Csak halkan mondom, mégcsak nem is másodfokon…  S még halkabban mondom, hogy csak a vájtfülűek hallják: már réges-régen eldőlt… Odafönt… Vagy inkább odaát.
Eszembe jut mit tett Jézus, amikor provokálták, s a házasságtörő asszony kapcsán igazságtalan ítéletet akartak kikényszeríteni belőle… No nem mintha ártatlan lett volna a vádban, hanem, mert a másik bűnöst (a férfit) nem hozták elé… Nem volt tanú sem… És bármilyen ítéletet hoz, vagy a vallási, vagy a római törvényt  sérti meg (ha nem ítéli el, megszegi Mózes törvényét, ha  elítéli, akkor a rómaiak törvényét szegi meg, ti. senki sem hozhat Róma nélkül halálos ítéletet!). Ezért sem lehetett igazságos ítéletet… Hogy mit tett? A jelenlevő írástudók és farizeusok titkos bűneit, vagy azok neveit a porba kezdte el írni… Ettől aztán úgy megrémültek, hogy inkább visszakoztak… Ők megtehették… Az igazságszolgáltatás ma nem teheti meg… 
Mert ők nem a bűntől, hanem csak a bűnöstől próbáltak megszabadulniMilyen ijesztő,  kétezer év óta alig változott valami... Mégis tovább fajult: nem a bűnt, nem is a bűnöst, hanem a lelepleződést akarják elkerülni... Sőt, mára olyan mélyre süllyedt a morál, hogy a tudatlan emberek hivalkodnak a bűneikkel...
A válasz azonban ma is él még: „Menj el, és többé ne vétkezz!

Egyet azonban megtehet a bíróság, és el is várjuk tőle: mérlegeljen, majd szolgáltasson igazságot, befolyásmentesen, legjobb tudása és lelkiismerete szerint!


posta@pszicho.net
FELELET.net              Levél Uray Erzsébetnek

2013. március 2., szombat

Ítélethirdetésre várva…


Előzmény: Végítélet...

Ha minden igaz, szerdán befejeződött a tárgyalássorozat a három kolléga ellen indított büntetőperben, első fokon…

Szívesen meghallgattam volna a vád- és a védő beszédeket… Ahogy mások is. 
A perből, Dr. Kastyják János ügyvéd úr kezdeményezésére – a lakók személyiségi jogaira való hivatkozással - az első pillanattól kezdve kirekesztették a nyilvánosságot…  Nem tudjuk, hogy az ügyészség és a bíróság kaphatott e hiteles és valós képet az ügyről úgy, hogy az igazságnak csak az egyik oldalát hallattatták a tárgyalás folyamán… hiszen az ellátottakért kiállók közül senki sem lehetett folyamatosan jelen… Így a bírónőt, vagy az ügyésznőt semmiféle nonverbális és egyéb – a hallgatóság köréből érkező - metakommunikáció sem segíthette az elhangzottak valósághű tartalmának megítélésében, a hazugságok leleplezésében… 
Az az információ sem segíthetett a történések helyes megítélésében, hogy az áldozatok közül (lakók és kollégák) azóta jónéhányan elhunytak már, hiszen ez a tény valószínűleg nem kerülhetett a bíróság látóterébe, mivel a helyi médiumok is hallgattak róla.
Ahogy a többi betegeket veszélyeztető kolléga sem kerülhetett vádemelés alá… Az a fránya politikai nyomás… az a pártmentes politikai nyomás, hiszen ebben az egy kérdésben érdekes módon, mindenki egyetérteni látszik... nemcsak a politika, hanem a médiumok, és sajnos nemcsak az ellenőrző hatáságok... 

Nem érdekelt egy hivatalos személyt sem, hogy az intézményben milyen sokan megbetegedtek az intézményi terror miatt, pedig erről, én magam is tájékoztattam Bányai Gábor elnök urat... több ízben is (Lásd: ITT! és ITT!). Ahogy a hazugságokra is sokak egészsége ráment az érintettek közül… ellátottak, kollégák, hozzátartozóik, sőt,  az esettel kényszerűségből foglalkozó szakemberek is belebetegedtek, vagy komoly pszichológiai segítségre szorultak…
Én onnan sejtettem, hogy lezárul első fokon a per, hogy pár héttel ezelőtt a Halasi Tükör újból foglalkozott az intézménnyel, ezúttal a lakosság félelmére kiélezve a helyzetet… sugallva, milyen veszélyesek és kiszámíthatatlanok az elmebetegek… A szakmai hiányosságokra ugyanakkor nem tért ki… Ez mindenképpen a vádlottak mellett szól, amit én nem sérelmezek ugyan, de a folyamatos egyoldalú tájékoztatást, azt igen.

Két héten belül tehát, nyilvános ítélethirdetés lesz a Kiskunhalasi Városi Bíróságon: 2013. március 13-án 10 órakor!

Megkeresném Bányai Gábor elnök urat, hogy amennyiben elmarasztaló ítélet születik, úgy ő milyen konzekvenciát von le, és – korábbi ígéretéhez híven -, milyen intézkedést kezdeményez a felelősök ügyében, de fölösleges… a válaszát már előre hallom, „Várjuk meg a másodfokú ítéletet.”, vagy: „Már nem én vagyok a kompetens személy az ügyben!”... 
S mi lesz – többek között - azzal a személlyel, aki közeli (közös) barátként nem igazolta az elnök úrnak az általam elmondottakat, azaz az igazságot? Ezután is hitelt ad még a szavának?  
S mi lesz azzal a személlyel, aki megfenyegetett engem a blog  miatt, egy hivatalos személyen keresztül – sőt be is váltotta ígéretét –, mert szembementem az időközben angolosan távozott, - felelősségre senki által nem vont - vezetéssel? (Lásd: ITT!
S mi lesz a volt intézményvezető asszonnyal?
S mi lesz a „Nem történt semmi!” (Lásd: ITT!) állítás szószátyárjaival, hiszen állításaik mégsem igazolódtak be!? Ők is kiesnek a pikszisből, vagy még följebb „buknak”, vagy egyelőre csak parkoló pályára kerülnek? Vagy, máris „erősítik” az új vezetést, tovább rombolva a morált, s az intézményben végzendő szakmai munkát?
Hogy mit tesz egy demokráciában ilyen esetben egy politikus, vagy felelős vezető, arról nálunk kár is volna beszélni... Ahogy arról is, hogy mit csinálnak egy normális országban az ilyen politikusokkal és vezetőkkel... 

Sok kérdésem volna még, de ezekre is ugyanúgy ismerjük a választ, így hát nem fárasztom önöket velük…
Egy dolgot sajnálok csak, hogy nem lehet igazságos ítélet Legalábbis a bíróságon.


posta@pszicho.net
FELELET.net              Levél Uray Erzsébetnek

2013. február 23., szombat

Isten, szívünkbe írta a törvényét...


Az alábbi írásra véletlen találtam... Sokáig nem tudtam, hogy miért kell azt cselekednem, amiből nekem csak hátrányom származik... Legalábbis rövid távon... Azt tudtam csak, hogy nem tehetek másképp, mint amit magam is helyesnek tartok. Ha nem így teszek, szorongat a lélek... ideges, feszült leszek, gombóc lesz a torkomban, hevesen kezd verni a szívem... Így aztán megtanultam, ha szólnom kell, hát szólok... Istennek kell elszámolnom mindennel... a szólással, a hallgatással, a cselekvéssel és a meghátrálással is... Erre mondtam mindíg, hogy én így tudok nyugodtan aludni... Azóta elhíresült lett ez a szólásom, mindenki felhasználta ellenem (összeférhetetlenségi indítványok, jegyzőkönyvek, bírósági tanúvallomások), még akkor is, ha semmit sem értettek meg belőle...  Nagy örömömre szolgált az ősmagyar hit és erkölcstan meglelése, segített még jobban megérteni, megismerni magamat, tetteimet, belső motivációmat...
Remélem közreadása másokat is megérint, elgondolkodtat, reménységgel tölt el és cselekvésre ösztönöz...


Az ősmagyar vallás hit és erkölcstana

 Szépvízi B. Béla: Az Ősmagyar Vallás Hit- és Erkölcstana (1925)
 /részletek/

I. Általános elvek és igazságok.

1. A természet az Isten teste, az erkölcsi világrend az Isten lelke. …
6. Az erény üdvözít, a bűn elkárhoztat. …
33. A létért, a munka után való megélhetésért és becsületért kisebb-nagyobb harc a fajon belől is foly; természet szerint kell is folynia. Ez ösztönöz nemes versenyre, életrevalóságra.
34. De a fajon belőli létért való küzdelemben a jóságos magyar szív minden szeretetével és irgalmával, a józan magyar ész teljes fényével, tisztaságával és belátásával kell felderíteni az igazságot és meg kell nyugtatni, hatni, hálára kell kötelezni az embereket, különösen a gyermekekkel, aggokkal, árvákkal, özvegyekkel, félkegyelműekkel és a féktelen indulatúakkal szemben.
 35. Szívünkben legelső helyen álljon a gyermek, mint meleg és fényes sugara a Napnak, a legtisztább s Istenhez legközelebb álló kis magyar, kinek léte erénye a szülőknek.
36. Éhes és rongyos magyar gyermeknek lennie nem szabad! S példát kell adnunk, hogy másutt se legyen!
 37. Mert mindaddig Istenről, műveltségről, államról s más hasonló nagy és szent dolgokról nem beszélhet senki, míg a földön csak egy éhes és rongyos gyermek is lesz.
 38. Addig, míg éhes, rongyos, ártatlan, tehetetlen gyermek lesz a világon, égjen le a műveltek, a nagy emberek arcáról a bőr, a gazdagok testéről a tiszta ruha s torkuk száradjon el és gyomruk ne vegyen be ételt! Ily bűn: a gyermektelen szerelem is.
 39. Mert elérhetetlen lehet az, hogy valaha valaki, vagy valamely eszme, intézmény az emberi nyomort megszüntesse a földön - hiszen az egész ismert világtörténelem azt mutatja, hogy éppen az ember a saját emberi fajtája boldogságának a legnagyobb ellensége -, tehát amíg ember lesz, teljes emberi boldogság aligha remélhető, de ebben a bűnben a gyermek nem bűnös, tehát a föld testi és lelki szenvedései őt nem sújthatják s gonosz, aki az élet súlyát, bár csak részben is, reá hárítja, vagy őt elöli.
 40. A gazdagnak adóznia, a szegénynek dolgoznia kell a magyar gyermekek javára, vagyon és erő arányában, korlátlanul.
 41. Kettős fegyverrel kell kényszeríteni minden nagykorút arra, hogy a 10 éven aluli gyermekek élelméről, ruhájáról gondoskodjék. A fényűzési adó az övék.
 42. Négy gyermekig a szülő, azonfelől a gyermektelenek kötelesek gondoskodni a gyermekekről: négy gyermekig.
43. Egy gyermek az apa helyett van, egy az anya helyett s úgy az apa, mint az anya után egy-egy fajszaporulat kell, hogy legyen.
44. A négyes gyermekszám tehát a legkisebb köteles szám. Ezen felül minden gyermek fokozott érdem. …
52. Miként az embernél a gyermeket, az állatnál és a növénynél is a kicsinyt, a fiatalt különösen kímélni kell, részint, mert Isten szép világában kifejlődni, azt megérni neki is joga van és arra hivatott, másrészt, mert semmiféle teremtmény, amíg utódról nem gondoskodott, magot nem termett, hivatásától erőszakkal, ésszerűen el nem vonható.
 53. Fiatal fák pusztítása, fiatal állatok leölése, hacsak valami elkerülhetetlen, különös nagy ok áldozatul nem kívánja őket, annál is inkább természetellenes vétek, tehát Isten ellen való bűn, mert az ember természetes tápláléka a tej és a gyümölcs, gyümölcsnek tekintvén a kenyérmagvakat és a gumókat is. …
57. Az idegenre való rászorulás az idegen előtti megalázkodás és avval szemben való lesüllyedés: szégyen.
 58. Amit pedig idegennek adunk a tőle vásárolt ruhaneműért és más dolgokért, avval fajtánkat szűkítjük meg, károsítjuk meg. …
62. Az idegen, fajok ősösztönei más irányba törekszenek, mint a turániaké, ha legtisztább egyedei kerülnek is közéje. …
64. Aki akármely törvény hozatalánál egyénileg érdekelve van s elveiből az látszanék, hogy saját érdekét a közjavának nem tudja, vagy nem is akarja alárendelni, annak a törvénynek a meghozatalában az illető részt nem vehet, mert ez a nemzet, a magyarok Istene elleni bűn volna.
65. Bűnbocsánat nincs! Mert amint a megtörténtet meg nem történtté tenni soha a világon nem lehet, s a amint a becsületét vesztett ember sem lehet többé becsületes, vagy legalább is becsült ember: természeti, isteni törvény szerint a bűnbocsánat önmagának ellentmondó képtelenség s felbátorítás újabb bűnök elkövetésére; megalázása az erényeseknek, ami egyike a legnagyobb bűnöknek.


Forrás: ITT!


posta@pszicho.net
FELELET.net              Levél Uray Erzsébetnek

2013. január 14., hétfő

Mások írták...


.
Az alábbi cikkekre egy-két hónapja bukkantunk rá. Rólunk írták, a blogunkról...

Nem akartam felrakni – annak ellenére, hogy jókor jött a jóleső érzés, s a megerősítés… Mégis az az érzésem, hogy távolról jobban látni a dolgokat és talán bátrabban írhatnak is, mint  itt helyben, vagy más megyei hírportálon, ahol többször letiltottak, vagy alaposan megkurtítottak már az érdekköreiket sértő cikkeket…


Köszönjük.

-----------------

Az egyik cikk: 


Kiskunhalas - Netre fel!

.
2012.03.22. 05:58:00
. 
Egy minden bizonnyal kiskunhalasi blogger általános véleményét fejezte ki a minap egy jegyzetben, az Eu-ról a fizetéséről és általában. belelapozva a blogba további aktuális anyagok is olvashatóak. Ezek szerint legalább egy gerinces ember biztosan van még Kiskunhalason. Fizetés helyett sárga csekk… 


"Még Budapesten éltem albérletben, amikor az uniós csatlakozásról szavaztunk: nemmel…
Fizettem az albérletet és a rezsit, havi bérlettel tömegközlekedtem, tanultam, dolgoztam, könyveket, ruhaneműt vásároltam, havonta egy-két alkalommal hazautaztam, s igyekeztem nem üres kézzel tenni ezt… és rendszeresen kirándultunk, moziba jártunk, havonta egyszer színházba, vagy koncertre, hangversenyre is eljutottunk… S még adakozásra is futotta…
Nem, nem a versenyszférában dolgoztam, hanem szociális területen, a hajléktalan ellátásban…
Persze a szavazáson az emberek - az egyoldalú tájékoztatás következtében - az uniós csatlakozás mellett döntöttek… mert majd milyen jó lesz, ha nálunk is uniós színvonalú munkáért uniós béreket fizetnek… Be is vezettek mindenféle uniós előírást, ami rengeteg pénzünkbe került, de a színvonal emeléséhez nem járult hozzá, sőt… Csodálkozva szemléltük az életszínvonal csökkenését és az eus szabályzók romboló hatását… A szigorú ÁNTSZ előírások változását (Halason tilos volt a magyarországi előírások szerint fürödni a tóban, míg az eus szerint ez megfelelt), az élelmiszerbiztonsági előírások itthon szigorúan őrizték a fogyasztók egészségét ellentétben az eus szabályzókkal, a nyelvvizsgánkról és a felsőoktatásról pedig kiderült, hogy sokkal magasabb színvonalú volt itthon, mint az eus elvárások… romboló volt a felsőfokú oktatás átszervezése (Bolonyai képzés) is… olyan adminisztrációt zúdítottak a nyakunkba, hogy a betegekkel nem értünk rá többet foglalkozni…"

-----------------

A másik cikk:

Akiből nem lett igazgató Kiskunhalason

.
2012.04.12. 04:38:00
. 
Sokan sokszor a pajzsukra emelik a magyar demokráciát, miszerint az sérül, vagy ilyesmi. A netrefel.blogspot.com - on egy vesztes pályázó simán országos botrányról ír és jól beolvas a kormányhivatalnak, kormánybiztosnak, a miniszternek...


"Botrányos pályáztatások országszerte

Országszerte botrányok kísérik az államosított intézmények vezetésére kiírt pályáztatásokat.

Néhol érvénytelennek, máshol viszont „csak” eredménytelennek hirdették ki a pályáztatást. Például a Kiskunhalasi Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthonában, ez utóbbi ürügyén nevezték ki harmadízben ugyanazt az igazgatót, aki immár - Lajos Tiborral és velem együtt - másodízben pályázott sikertelenül!!

Az első pályáztatásnál – sokan emlékeznek még – már a pályázók meghallgatása előtt bejelentette a megbízott igazgató a maradását… Igaza lett… Sportfogadás nyelvén, ezt is megbundázták…"

Folytatás:

-----------------

.
posta@pszicho.net
FELELET.net              Levél Uray Erzsébetnek

Köztisztség tisztességgel, vagy anélkül


.
Ismét sok feltáró, segítségkérő hozzászólás érkezik blogunkra. Nagy dilemma ez nekem, hiszen már nem az intézménnyel kellene foglalkoznom, hanem miképpen korábban többször megírtam, tovább kellene lépnem. Ahogyan sokaknak…
Bár vannak fórumok, keretek, valahogy mégsem azokat használják a munkatársak… sőt, ahelyett, hogy egyre jobban összefognának, annál többen rekesztik ki magukat a még meglévő védő hálókból, (pl. szakszervezet) s temetkeznek saját kis önző érdekeikbe, mondván, csak az állásom megmaradjon.

Könnyebb lenne a dolguk, ha megtanultak volna a köz szolgáiként közösségi emberré válni és rájönni, hogy a közösség (család, haza, nemzet) előbbre való az egyéni érdekeinél
Mert mi (magyarok, keresztyének) csak akkor érezzük jól magunkat, ha mindenkinek jó… Önnek mi a fontosabb?
Ezzel az egy kérdésre adandó válasszal mindenki eldöntheti magában hovatartozását is… Ez lehetne az én utolsó segítségem az önismerettel, identitástudattal nem, vagy vajmi kevéssel rendelkezők felé… Mert hiábavaló a segítségnyújtás, ha valaki nem képes az elfogadásra, befogadásra, vagy tanulásra és változásra. Ahogy ezt, az „Egy pályázat  felolvasó est margójára” (lásd: ITT!) című írásban kifejtettem.

A munkaügyi peremben kértem a visszahelyezésemet, s erre csak az az egy dolog kötelezheti a munkáltatót, hogy a közalkalmazotti tanács tagjainak járó egy év felmentési tilalmat sem tartották be… Azóta eltelt több mint másfél év, de az intézményben a helyzet nem javult, az esélyek a változásra, igazságra nem növekedtek… Sőt…
Tehát, megértik talán, hogy nincs kedve az embernek egy olyan munkahelyre visszamenni dolgozni, ahol továbbra is a káosz uralkodik… Mivel azonban nagy úr a muszáj, nem lehet tudni hogyan alakul a jövő… Felkészülök a legrosszabbra, de várom a legjobbat. Ezért nekem nem mindegy, hogy ahova a legrosszabb esetben visszatérni kényszerülök, ott milyen állapotok uralkodnak… Ezért írok még mindig, hiszen az építő kritika minden normális embernek segítségül szolgálhat, s hátha valami pozitív változás is elkezdődik… Nem a rossz kérdéseket kellene már folyton feltenni, hogy ki és mit írt fel a blogra, s honnan származik az info, hanem azt, hogy a kialakult helyzetben hogyan lehetne továbblépni eredményesen, mindenki számára megnyugtatóan… Mert a rosszból már volt elég, irányt kellene végre változtatni!

Mindenesetre állást keresek továbbra is. Tisztességes munkát, tisztességes körülmények között, tisztességes bérért. Tudom nagy kérés, de nem szeretném az igényeimet lejjebb adni.
Minap erről panaszkodtam egy ismerősömnek, hogy azt hiszem nem nagy kérés ez részemről, mire ő azt mondta nekem, hogy nincs ilyen, felejtsem el! Ő is közszférában dolgozik, és éppen ezért nem lehet tisztességes… Nem csak a szokásos „nekem el kell tartanom a gyerekeimet, ezért behunyom a szemem, befogom a szám” kifogásra gondolok, hanem arra, hogy ha betartja a törvényeket, rendeleteket, határozatokat és a különböző utasításokat, már nem lehet tisztességes, mivel maguk a rendelkezések is a kliensek ellen vannak!
Emlékszem egy vezető köztisztviselő azon sajnálkozott, hogy milyen kár, hogy ő még nem volt itt Kiskunhalason az olaj és benzin-biznisz idején, mert ő már biztos, hogy milliárdos lenne! (A sorozatos bűncselekményekből!)
Tudom, hogy szélmalomharc a mi harcunk, mégsem ismerek más utat, ami célhoz vezet. Nem igaz az, hogy a cél szentesíti az eszközt - lásd: Cél-egyenes. A mi utunk, a keskeny ösvény. Ez az út pedig jelenleg a széles úttal, a tömegekkel éppen szembe megy… Egyébként ezen a keskeny ösvényen mindnyájan elférnénk, de csak rendezett sorokban, azonos ritmusban, megfelelő tempóban…
A döntés mindenkinek a kezében van, s a felelősség is az övé… Az ürügyet, melyet ennek elodázására felhoz, nem kenheti rá többé a vezetésre, politikára, gyerekei jövőjére… Ha most nem dönt és nem cselekszik helyesen, nemhogy nem alapozza meg a gyerekei jövőjét, hanem pontosan aláássa azt. Mert az ön gyerekei – az ön birkasága miatt - az ő gyerekei irányítása alatt fognak nyögni a jövőben is! Nem lesz kire felnézniük, már nemcsak a munkahelyen, de az életbe sem… S ha már ön továbbra sem tesz semmit sem, legalább imádkozzon, hogy a gyerekei megtérjenek, keresztyénné legyenek, s kiálljanak a jó és az igazság mellett… Sőt, még ön mellett is.


posta@pszicho.net
FELELET.net              Levél Uray Erzsébetnek

2013. január 10., csütörtök

A blog válaszol - Irány a káosz? II. Előzmény: ITT!


Az utolsó dolgot, gondolom kaskantyúi mintára szeretnék a házirendbe beemelni.
Emlékszem, hogy ha valaki háromszor berúgott, kirakták az ápoló-gondozó otthonból! Hozzánk is kerültek emiatt alkoholbetegek, pedig nem a mi profilunk az ő ellátásuk. A problémás betegektől a "sikeres" intézmények mindig is megpróbáltak megszabadulni. Így volt ez Budapesten, Szegeden és a megyénkben is. Oka a hozzáértés hiánya, a rosszindulat, s részben a sikerorientált központú megközelítés, ami szakmailag is erősen megkérdőjelezhető. Átnyomni a „problémát” egy másik intézménybe, ahol az ellátottak nyugalmát naponta megzavarja a nem odavaló beteg... ahol sem a munkatársak, sem az intézmény nem rendelkezik, (nem is rendelkezhet) azzal az eszköztárral (képesítés, házirend, szakorvos, therápia), mellyel kezelhetné a beteget.
Egy ilyen bentlakásos, szociális otthonból fegyelmi okok miatt nem lehet kirakni rászorult ellátottakat, - kivéve ha bűncselekményt követ el, de akkor egy másik intézménynek kell átvennie - mert a betegek egy része pont azért került be az intézménybe, mert nem képes az önellátásra, az együttélési szabályok megtartására, sem az együttműködésre, és kifejezetten hozzáértő(!) szakemberek segítségét igényli.

Szerencsés helyzet a mostani integráció abból a szempontból, hogy már nem kell gazsulálni a másik intézmény vezetőjével, hogy ugyan vegye már át az ő intézményi profiljába tartozó betegeket… Azzal se kell játszmázni, hogy melyik intézményvezetőnek van nagyobb respectje a fenntartónál, mert ugye „igaza” is csak annak lehetett, lévén, hogy a szakmai szempontokat, törvényi előírásokat is felülírták… Legfeljebb kapott egy kis pót-diagnózist, és máris fel kellett venni… Arról már nem is beszélve, hogy a betegek soros felülvizsgálatát is ugyanazok a sikerorientált intézményvezetők végzik, akiket a fenntartó (megyei önkormányzat, vagy kormányhivatal, vagy minisztérium) támogat… Tehát, ma egyszerű lehetne a profiltisztítás: az integrált intézmény vezetője az egyik intézményéből átrakja a másik intézményébe a beteget.
A tervezet azonban - miszerint, ha háromszor vét a házirendbe foglaltak ellen megszűnik a férőhelye -, mintha más irányt mutatna és nem kis aggodalomra adhat okot. Megoldás helyett a problémát eltávolítják, sőt visszanyomják oda, ahonnan érkezett (utcára, családhoz...). Veszélyes út a jövőre nézve: a rövidlátó, antihumánus megközelítés nem segítség, márpedig ezért hozták létre az ilyen intézményeket, ezért épült fel az egész szociális ellátórendszer… S ezért is adózunk.

Butaság azt gondolni, hogy majd mi megmutatjuk – gyakorlat és tapasztalat nélkül, amit pl. a pszichiátriai betegek ellátása megkövetel -, és csak azért is változtatunk mindenen, mert nem mi találtuk ki. Ilyenkor szokott előfordulni az, hogy „a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntik”.
Nem feltétlen a struktúra rossz, vagy a koncepció, hanem a kivitelezés, a megvalósítás. Nem szabad kísérletezgetéssel újabb zavart kelteni a munkatársak és a lakók körében, hanem a minőségen kell változtatni, no meg a morálon.

Ahogyan meg van írva: „Mindent megvizsgáljatok; a mi jó, azt megtartsátok!”  (1 Thess. 5,21)


posta@pszicho.net
FELELET.net              Levél Uray Erzsébetnek