2009. április 28., kedd

Blog Köszöntő


FELELET.net honlapunkat megelőzve, új blogoldalt hívtunk életre! Blogger: Protest. Társszerkesztő: Perennis. Az oldal nyitott, de fenntartjuk jogunkat a látogatói csoport kijelölésére.

Alapkérdés: Mit teszünk a világgal és mit tesz a világ velünk?

Értékek, amit az oldalon védeni kívánunk: Hitvallás; az egyén, a család, a nemzet komplexitása; a nyelv ápolása; az egyetemes igazság tisztelete; az elesettek gyámolítása; az élet szeretete; az értékek megbecsülése; szűkebb és tágabb környezetünk helyes ismerete…

Amit nem vállalunk fel: Cinizmus, arrogancia és obszcenitás.


Olvasson, gondolkozzon és írjon!


Üdvözlettel: Perennis

posta@pszicho.net                               netrefel.net
FELELET.net                              Uray & Uray