2011. február 9., szerda

Az előgondozás tapasztalatai IV.

. 
Tanulmányaim során speciális képzés keretében – kultúrantropológiai szempontú megközelítéssel – sajátíthattam el a szociális munkát… Ennek következtében könnyebben tájékozódunk egy személy, vagy kisebb- nagyobb közösség kulturális hovatartozása terén.
Bővebben: ITT! 

Az előgondozás során évekig jártuk az egész megyét... Megismertem a kérelmezők életvitelét, megélhetését, környezetét, otthonát… az igénylőket és hozzátartozójukat, az adataikat, elmesélték életüket, pályájukat, nehézségeiket, viszonyukat a beteg hozzátartozóhoz, betegséghez, annak vélt, vagy valós okához…

Tapasztalataimat bár sokaknak elmondtam, mégsem tettem közkinccsé…
A pszichiátriai betegek felmenőinél a nációk keveredését lehet tetten érni. Nem találkoztam munkám során egy pszichiátriai beteggel sem, akinél ezt ne lehetett volna alaposan feltételezni!

Hipotézisem, hogy minden pszichiátriai beteg vegyes házasságból született, de nem minden vegyes házasságból született utód lesz pszichiátriai beteg. A többit, a tudomány mívelőire bíznám…
Bizonyos azonban, hogy a különböző, - főleg távoli - kultúrájú népekkel történő keveredés, különböző megbetegedést, súlyos identitászavart, devianciát okozhat…

Komoly gondot okoz, az eltérő – véleményem szerint genetikailag kódolt – viselkedés, mentalitás, gondolkodás, értékrend elegyítése…
Lehet a következménye, egy zseni születése is, ugyanakkor értetlenül szemléljük a zseni életképtelen utódját. Itt nem csak a „közelítés az átlaghoz” törvényszerűség visszaigazolását láthatjuk, hanem valóban visszaütni látszik az isteni parancs megszegése, mely tiltja a fajták keveredését, nem csak az embereknél… Kukorica kereszteződésénél láthatjuk, hogy az első utód növeli ugyan a terméshozamot, de aztán ki kell vágni, mert a többi már nem lesz termőképes…
Vagy gondoljunk a ló és a szamár kereszteződésére...

Egy segítő kapcsolatban fontos a kulturális hovatartozás felismerése, pl. a gondozási terv elkészítéséhez. Így könnyebben megértjük, és hozzáértőbben, szakszerűbben segíthetjük, támogathatjuk. Kiküszöbölhetjük, irreális, teljesíthetetlen célok kitűzését, elérését… S a hiedelemmel ellentétben erre nem azért van szükség, ahogy mások ezt mondani szokták, hogy lemagyarozzuk, lezsidózzuk, lerománozzuk, lecigányozzuk, lekunozzuk, hanem azért, hogy tudván, ismerve, értve becsüljük, megértsük, támogassuk. Hogy tiszteletben tartsuk kultúráját! Hogy büszke lehessen származására… Azért, hogy „felmagyarozzuk”, „felzsidózzuk”, „felcigányozzuk” és „felkunozzuk”…!  

Ez a tudás segíthet abban is, hogy jobban megismerjük és elfogadjuk önmagunkat.
Kevesebbet fogunk csalódni embertársainkban, hiszen az is azért eshet meg velünk, mert mi rosszul ítéltük meg őket…

Egy tanácsot mindenképpen fogadjanak el tőlem, ha megengedik… hasonló a hasonlóval közösködjön… mivel örök törvény, hasonló a hasonlóval érzi jól magát…

Figyelembe kellene venni ezt az intézmények, és a gondozási egységek kialakításánál is…


posta@pszicho.net                               netrefel.net
FELELET.net              Levél Uray Erzsébetnek

Nincsenek megjegyzések: