2011. április 11., hétfő

Szándékos félreértelmezés?

 
Együtt szakvizsgáztam egy intézményvezetővel, akivel a minap - a világhálónak köszönhetően -  eszmecserét folytattunk a soronkívüli bekerülések módjáról. Érdekes adalékkal szolgált... 
Miért van az, hogy máshol normálisan működnek a dolgok - lásd Zala megyében - nálunk meg minden a feje tetején áll?

"A soron kívüli elhelyezés szabályai

15. § (1) Állami fenntartású, valamint az ellátási szerződéssel működtetett egyházi, nem állami fenntartású intézmény esetén a soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, ha az igénybe vevő

a) önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg,

b) a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt,

c) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé,

d) kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti.

(2) A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet.

16. § (1) Ha soron kívüli elhelyezési igény merül fel, az intézményvezető dönt a soron kívüliség fennállásáról.

(2) Ha valamennyi soron kívüli elhelyezési igény nem teljesíthető, az intézményvezető haladéktalanul intézkedik az előgondozás lefolytatásáról, majd dönt a jogosultak elhelyezési sorrendjéről.

(3) Nem teljesíthető soron kívüli elhelyezési igény azon igénybe vevő férőhelyére, aki a férőhely elfoglalásának időpontjáról már értesítést kapott.

(4) Soron kívüli elhelyezést az intézményben rendelkezésre álló férőhelyeken felül is lehet biztosítani, figyelemmel az Szt. 92/K. § (5) bekezdésében megállapított korlátra."

(A 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletből)

Nem törvényes és nem igaz tehát, az igazgató asszony azon állítása, miszerint az igénylő soronkívüli felvételének javaslattételére a beteg szakorvosa nem jogosult!
Ezen állításait a törvény egyértelműen cáfolja, mint ahogyan a korábbi gyakorlat is. Emlékezzen Dr. Kalmár Sándor Kiskunhalasi Kórház korábbi pszichiátriai osztályvezető főorvosával való együttműködésre.
Valótlan, etikátlan és félrevezető azon állítása is, mely szerint a soronkívüli felvételt csak a beteg hozzátartozója, gondnoka kezdeményezheti! 
Ráadásul ez a kijelentése felveti gyakorlatban a rászorultak helyzetével való visszaélés és a korrupció lehetőségét is, ugyanakkor cáfolja azon korábbi televíziós nyilatkozatát, mely szerint a vezetők, a bekerülést megelőzően nem találkoznak a hozzátartozókkal!

A társszakmákkal való együttműködésnek törvényben foglalt alapja és módja van. Ehhez szükségszerű és elengedhetetlen a kliens központú megközelítés térnyerése, újragondolása, az önével ellentétes szemlélet életrehívása, megvalósítása...
  
Természetesen önök nélkül...
  


posta@pszicho.net                               netrefel.net
FELELET.net              Levél Uray Erzsébetnek

Nincsenek megjegyzések: