2011. január 18., kedd

Bölcsesség, vagy tudás...

.
A vallások és az Egyházak, Isten mindenekfelett való létezésében, hatalmában hisznek.
A Szcientológiai Egyház azonban nem Istenben, hanem teremtményében hisz, az emberi tudásban, az emberi szellem feltartózhatatlan szárnyalásában. A Szcientológiai Egyház elnevezése, megtévesztő az emberek számára, főleg egy keresztyén földrész, legősibb keresztyén államában. (Lásd még: ITT!)  

Nem vallás, hiszen minden vallásnak határozott elképzelése van Isten személyéről. Nekik, elmondásuk szerint nincs teológiájuk. Illetve az általuk istenként megjelölt és tisztelt idea a tudomány, mint ahogy a nevük is jelöli. A tudást pedig az emberi szellem termékeként tisztelik, tehát nem természetfölötti.

Nem egyház, hiszen az egyház fogalma a keresztyén valláson belül használatos, s mivel nemcsak a természetfölötti létezését, hanem a keresztyénség Szentháromság tanát sem vallják, így az Egyház gyűjtőszó fogalmát sem lehet rájuk alkalmazni. Ebben az összefüggésben, a szcientológiai egyház – kizárásos alapon – szektaként értelmezendő (Lásd még: ITT!). Még akkor is, ha pozitív értékeket is hordoz magában…
Harcolnak - amennyire én tudom - a pszichiátriai otthonokban, a betegekkel szemben történő visszaélések ellen éppúgy, mint a kezelésükben eluralkodó, a gyógyszergyártók érdekeinek a betegek érdekei fölé helyezése ellen, melyben a szellem felemelése helyett, épp annak eltompítása folyik...
Ha ebben hisznek is, s bármilyen felettes célt vallanak -, akkor sem lehet embereket ellehetetleníteni egy intézmény bezáratásával, amíg a bentlakó beteg emberek folyamatos, biztonságos, zökkenőmentes, minőségi ellátása nem garantált. 

Ahogyan vallom, nem lehet kivágni fákat addig, amíg a pótlására ültetett fa meg nem nő… Nem lehet elhagyni az országot az iskolázott embereknek, amíg nálunk az emberek ellátatlanok maradnak, legalábbis addig, amíg helyükre képzett szakemberek nem kerülnek (Lásd még: ITT!)… Nem lehet elárasztani a világot szeméttel (gondoljanak csak a termékek csomagolására), amíg a keletkezett szemét feldolgozása nem megoldott…  Nem lehet internettel elárasztani a fiatalságot, amíg az nem szabályozott,  s a védelmük nem garantált…
Isten nélkül, még a legmagasabb szintű tudás is híján van a bölcsességnek...
Mert tudjuk a cél, nem szentesíti az eszközt! (Lásd még: ITT!
S azt is tudjuk, hogy a pénz van az emberekért, nem fordítva.


Folyt. köv.: OPNI... (Lásd: ITT!)posta@pszicho.net                               netrefel.net
FELELET.net              Levél Uray Erzsébetnek

Nincsenek megjegyzések: