2011. január 23., vasárnap

A Közalkalmazotti Tanács tagja voltam... II.

. 
A személyem elleni folyamatos nyomásgyakorlást – minden felettesem szóbeli utasításba kapta… 
Kizártak a szakmai teamből, pedig évről-évre benne szerepeltünk az éves beszámolókban… Ezt többször, mással együtt megkifogásoltam, de mégis a beszámolókban maradt…
Közalkalmazotti kedvezmény igénybevételével kapcsolatban folyamatos gáncsoskodást vetettek be: többszöri „egyeztetés” az igazgatónő, valamint a főorvosnő irodájába… Több jogász bevonásával sem sikerült elérniük, mivel ragaszkodtam hozzá… Először a megyei főjegyző úr tett pontot a zaklatás megszüntetésére, majd az újabb választást követően főorvosnő fegyelmi eljárást kezdeményezett személyem ellen, melyet Dr. Martinov Tibor többszöri beavatkozását követően szüntettek meg… 
Főorvosnő azt találta ki K. Judit (7. osztály főnővére) elnökkel egyetértve, hogy csak akkor vehetik (pontosabban vehetem) ki a közalkalmazotti tanácstagok a kedvezményt, ha a tanács az illető személyt munkával megbízza, s ezt a főorvosnőhöz 2 héttel korábban benyújtott írásos kérelmen keresztül, melyen szerepel az időpont, valamint a megbízást adó és igazoló elnök neve, aláírása… Ezt nem fogadtam el, de ő mint a felettesem utasított erre… Ekkor kértem adja írásban, azt mondta megkapom, de a mai napig nem kaptam meg! Helyette panaszlevelet nyújtott be az elnöknek, személyemmel kapcsolatos fegyelmi okok kivizsgálására… (K. Judit azt mondta hetekig, hogy meg van a levél, amit várok, de kiderült az a levél egy panaszos levél, nem az, amire utasított a főorvosnő, mint felettesem…)

Egyetlen kérésemet, észrevételemet sem vették figyelembe, sőt annak ellenkezőjéről, napokon belül nyilvános választ kaphattam…
Több hivatalos levelem, melyet közalkalmazotti tanácstagként írtam igazgató asszonynak, beiktatás nélkül, a szemeteskosárba landolt… (ezek közül némely megtekinthető a dokumentumtárban). Ezek után levélben tájékoztattam a megyei elnök urat, mint munkáltatót, segítséget kérve tőle. A leveleim, - elmondása szerint - elkallódtak, az igazgatónő ugyanakkor mégis értesült róluk, hiszen azokat újabb retorzió követte…
Panaszomról – az intézményben zajló szabálytalanságokról, terrorról, azok dolgozókra gyakorolt egészségkárosító következményeiről, újból tájékoztattam a megyei elnök urat, melyet újabb meghurcolás követett…

Folyt. köv.
  


posta@pszicho.net                               netrefel.net
FELELET.net              Levél Uray Erzsébetnek

Nincsenek megjegyzések: