2011. május 6., péntek

Pik Katalintól tanultam… III. Állhatatosság

    
Ha a kliens érdekében járok el, nem hagyhatom magam. Kedves vagyok, türelmes, tízszer is elmegyek ugyanahhoz az ügyintézőhöz, vagy ahhoz, aki előmozdíthatja az ügyét… Minél idegesebb, annál kedvesebb vagyok… Ha kell, tíz levelet írok… Ha kidobnak az ajtón, bemegyek az ablakon…
Higgyék el, meg fogják unni, és siker koronázza az állhatatosságot! Megéri.

-----------------------------------------------------------------

Kerényi atyától hallottam ezt, amikor a betegekért végzett missziós munkájáról beszélt: ha őt kidobták az ajtón, bement az ablakon! Hisz a betegek a legmagányosabb emberek, s ők vannak legközelebb Istenhez… 
És Isten is az elesetthez… A lélek megmentése pedig a legfontosabb szolgálatunk…*

(*A szerk.)posta@pszicho.net                               netrefel.net
FELELET.net              Levél Uray Erzsébetnek

Nincsenek megjegyzések: